BibleVersesTamil.com - Psalm 42:2 in Catholic Tamil - VerseofthedaybibleTamil.com

 

BibleVersesTamil.com - Psalm 42:2 in Catholic Tamil - VerseofthedaybibleTamil.comஎன் நெஞ்சம் கடவுள்மீது, உயிருள்ள இறைவன்மீது தாகம் கொண்டுள்ளது;எப்பொழுது நான் கடவுள் முன்னிலையில் வந்து நிற்கப்போகின்றேன்? - திருப்பாடல்கள் 42:2

Psalm 42:2, Psalm 42:2 in Tamil, Psalm 42:2 in Catholic Tamil, Psalm 42:2 in Roman catholic Tamil

Bible in Tamil, bible verses in Tamil, verse of the day in Tamil, bible verse of the day in Tamil, bible scriptures in Tamil, bible daily in Tamil, read the bible in Tamil, bible quotes in Tamil, bible verse in Tamil, 

#bible #tamil #bibleverses #bibleverse #verses #biblequotes #biblejournaling #bibleverseoftheday #holybible #biblequote #tamilbibleverse #bibleversedaily #bibleversesdaily #bibledaily #bibleversestamil #tamilbible #tamilbibleverses #dailybibleverses #bibleversesoftheday #tamilchristians #theholybible #biblequotesdaily

Comments